a
خانهبرچسب پست ها"اگر مدام جوش می‌زنید این کارها را انجام ندهید"

اگر مدام جوش می‌زنید این کارها را انجام ندهیدبرچسب

بایگانی

اگر مدام جوش می‌زنید این کارها را انجام ندهید جوش‌های سفت، ملتهب و دردناکی را که روی پوست ظاهر می‌شوند، به‌هیچ‌وجه نترکانید، زیرا