a
خانهبرچسب پست ها"پوشاندن جوش‌ها با کانسیلر زیر چشم"

پوشاندن جوش‌ها با کانسیلر زیر چشمبرچسب

بایگانی

اگر مدام جوش می‌زنید این کارها را انجام ندهید جوش‌های سفت، ملتهب و دردناکی را که روی پوست ظاهر می‌شوند، به‌هیچ‌وجه نترکانید، زیرا